Men Burrito!

Men Burrito det är ju för utvärtes bruk!

20140607-200418-72258327.jpg

20140607-200457-72297704.jpg

Burrito bebis är helt tokig i sin miniderm. Vi smörjer och Burrito äter.

Annonser